Valberedning

Valberedning

C-RADs valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av:

  • Per Hamberg
  • Lennart Ågren
  • Lars Nyberg

Valberedningen har utsett Per Hamberg till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Förslag till valberedning kan lämnas via email: info@c-rad.com senast den 15 februari, 2019.