Valberedning

Valberedning

C-RADs valberedning inför årsstämman 2021 utgörs av:

  • Lennart Ågren (utstedd av Svea Ekonomi)
  • Gaétan Boyer (utsedd av Hamberg Förvaltning)
  • Lars Nyberg

Valberedningen har utsett Gaétan Boyer till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Förslag till valberedning kan lämnas via email: info@c-rad.com senast den 14 februari, 2021.