Pressmeddelanden

2021-07-23 11:29 Regulatorisk
Patent- och marknadsdomstol ogillade helt en tidigare anställds krav på C-RAD avseende ersättning. Domstolen fann att den tidigare arbetstagaren inte har rätt till någon ersättning. Denna dom har nu överklagats till...
2021-07-01 12:02 Regulatorisk
Patent- och marknadsdomstol avslog helt en tidigare anställds krav på C-RAD avseende ersättning. Domstolen fann att den tidigare arbetstagaren inte har rätt till någon ersättning. Bakgrunden är en stämning som...
2021-05-21 08:30 Regulatorisk
2021-05-07 14:00 Regulatorisk
Årsstämman 2021 i C-RAD AB hölls den 7 maj 2021 i Uppsala. Till följd av Covid-19 pandemin hade styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro...
2021-05-07 08:30 Regulatorisk
KVARTALET JANUARI-MARS • Orderingången uppgick till 66,3 (47,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 39% (49% i konstanta valutor). • Orderstocken uppgick till 340,1 (261,5) MSEK. • Intäkterna uppgick...
2021-04-23 12:20 Regulatorisk
Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt bekräftar delvis Patent- och marknadsdomstolens dom från 26 juli 2019, vilken gav C-RAD rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing...
2021-04-15 08:30 Regulatorisk
C-RADs årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.se/sv/finansiella-rapporter/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. För vidare upplysningar: Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930...
2021-04-08 08:30 Regulatorisk
Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Till följd av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras...
2021-03-31 08:30 Regulatorisk
C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 93 000 aktier av serie B har emitterats under mars månad genom utnyttjande...
2021-01-28 08:30 Regulatorisk
KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2020 • Orderingången ökade med 39% till 122,1 (88,1) Mkr (43% i konstant valuta). • Orderstocken uppgick till 350,5 (267,1) Mkr. • Intäkterna ökade med 46% till...