Investerare

Detta avsnitt av webbplatsen tillhandahåller finansiella rapporter, investerarpresentationer och information om viktiga företagstransaktioner.

Vi strävar efter att vara transparenta, relevanta och korrekta när vi presenterar finansiell information i syfte att hålla våra intressenter informerade om företagets verksamhet och finansiella ställning. Om du skulle ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com

Intervju med VD Tim Thurn på Pareto Securities’ Healthcare Conference 2 – 3 September 2020

Aktien

C-RADs B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

Read more

  • Prenumerera på våra pressrelease