Årsstämma

Årsstämma 2021

Datum: 7 maj 2021

Till följd av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. Ett digitalt anförande med vd Tim Thurn kommer att ske i samband med bolagets presentation av första kvartalets resultat 7 maj kl 11. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till Investors@c-rad.com i enlighet med anvisningar under rubriken Aktieägares rätt till upplysningar. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och/eller styrelse på Bolagets hemsida, www.c-rad.se/sv/arsstamma/, senast den 3 maj 2021.

Information

Kommuniké från årsstämma 2021

Protokoll C-RAD Årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 FÖR C-RAD AB (PUBL)

Länk till poströstning

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Fullmaktsformulär 2021 – C-RAD AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2021

Ersättningsrapport

Revsiorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare 2020

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2020

C-RAD årsredovisning 2020

 

Årsstämma 2020

Datum: 8 maj 2020
Tid: 13:00
Plats: Uppsala

Information

Protokoll årsstämma 2020 i C-RAD AB (publ)
Kommuniké från årsstämma 2020 i C-RAD AB (publ)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 FÖR C-RAD AB (PUBL)
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2020
Fullmaktsformulär årsstämma 2020
Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2020
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma för C-RAD AB

Datum: 17 december 2019
Tid: 10:00
Plats: C-RAD, Bredgränd 18, Uppsala

Information

Protokoll extra bolagsstämma 17 dec 2019, C-RAD AB
Kallelse extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande inför extra bolagsstämma 2019

Årsstämma 2019

Datum: 8 maj 2019
Tid: 10.00
Plats: Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4, Uppsala

Information

C-RAD AB Årsstämmoprotokoll 2019-05-08 med bilagor
Kallelse årsstämma 2019
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2019
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
C-RAD AB Årsredovisning 2018

Tidigare årsstämmor

Årsstämma 2018

Datum: 31 maj 2018
Tid: 10.00
Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Information

C-RAD AB Årsstämmoprotokoll 2018-05-31 med bilagor
Kallelse årsstämma 2018
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2018
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
C-RAD Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Datum: 28 april 2017
Tid: 13:00
Plats: Radisson Blu, Stationsgatan 4, Uppsala

Information

Kallelse årsstämma 2017
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Presentation Michael Bengtsson
C-RAD AB Årsredovisning 2016
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2017
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande ersättningar ledande befattningshavare

Extra bolagsstämma för C-RAD AB

Datum: 17 november 2016
Tid: 15:00
Plats: C-RAD, Bredgränd 18, Uppsala

Information

Protokoll extra bolagsstämma 161117
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag samt revisorsintyg

Extra bolagsstämma för C-RAD AB

Datum: 13 juli 2016
Tid:14:00
Plats: Radisson Blu Hotell, Uppsala

Information

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Motiverat yttrande
Protokoll EGM juli 2016

Årsstämma 2016

Datum: 24 april 2016
Tid: 13:00
Plats: First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala

Information

Protokoll Årstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär