• Bolagsstyrning

  Bolagsstyrning inom C-RAD

  C-RAD AB är ett publikt aktiebolag och till grund för styrningen av C-RAD ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit policydokument. I dessa lämnas en vägledning för organisationen och medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande.

  C-RAD tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) och redovisar inte några avvikelser från koden för räkenskapsåret 2017.

  Bolagets revisorer har utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

   

  C-RAD tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan 2014 då bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholm.

   

  Bolagsstyrningsrapport 2017

  Bolagsstyrningsrapport 2016

  Bolagsstyrningsrapport 2015

  Bolagsstyrningsrapport 2014

   

   

   

   

Contact us

Subscribe to newsletter