• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2019-04-15 baserat på Euroclears register 2019-03-29.

Contact us

Subscribe to newsletter