• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2019-02-11 baserat på Euroclears register 2018-12-28.

Contact us

Subscribe to newsletter