• Investerare

    Detta avsnitt av webbplatsen tillhandahåller finansiella rapporter, investerarpresentationer och information om viktiga företagstransaktioner.

    Vi strävar efter att vara transparenta, relevanta och korrekta när vi presenterar finansiell information i syfte att hålla våra intressenter informerade om företagets verksamhet och finansiella ställning. Om du skulle ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på investors@c-rad.com

  • Senaste pressreleaserna

  • Aktien

    C-RADs B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
  • Prenumerera på våra pressrelease och finansiella rapport nedan:

Contact us

Subscribe to newsletter