Årsstämma

Årsstämma 2019

Datum: 8 maj 2019
Tid: 10.00
Plats: Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4, Uppsala

Information

C-RAD AB Årsstämmoprotokoll 2019-05-08 med bilagor

Kallelse årsstämma 2019
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2019
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
C-RAD AB Årsredovisning 2018

Tidigare årsstämmor

Årsstämma 2018

Datum: 31 maj 2018
Tid: 10.00
Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Information

C-RAD AB Årsstämmoprotokoll 2018-05-31 med bilagor
Kallelse årsstämma 2018
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2018
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
C-RAD Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Datum: 28 april 2017
Tid: 13:00
Plats: Radisson Blu, Stationsgatan 4, Uppsala

Information

Kallelse årsstämma 2017
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Presentation Michael Bengtsson
C-RAD AB Årsredovisning 2016
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2017
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Revisorsyttrande ersättningar ledande befattningshavare

Extra bolagsstämma för C-RAD AB

Datum: 17 november 2016
Tid: 15:00
Plats: C-RAD, Bredgränd 18, Uppsala

Information

Protokoll extra bolagsstämma 161117
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag samt revisorsintyg

Extra bolagsstämma för C-RAD AB

Datum: 13 juli 2016
Tid:14:00
Plats: Radisson Blu Hotell, Uppsala

Information

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Motiverat yttrande
Protokoll EGM juli 2016

Årsstämma 2016

Datum: 24 april 2016
Tid: 13:00
Plats: First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala

Information

Protokoll Årstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär