Annual General Meeting

Annual General Meeting 2020

Date: May 8, 2020
Time: 1300 hrs
Location: Uppsala

Information

(Swedish only)

Call for AGM 2020 (Swedish only)

Extra Annual General Meeting

Date: December 17, 2019
Time: 10:00
Location: C-RAD, Bredgränd 18, Uppsala

Information

Minutes from Extraordinary General meeting Dec 17, 2019 (SWE)
Invitation (Swedish only)
Power of Attorney (Swedish only)
Valberedningens motiverade yttrande inför extra bolagsstämma 2019 (Swedish only)

Annual General Meeting 2019

Date: May 8, 2019
Time: 10.00 CEST
Location: Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4,Uppsala

Information

Invitation AGM 2019 (Swedish only)
Annual Report 2018

Previous Annual General Meetings

Annual General Meeting 2018

Date: May 31, 2018
Time
: 10.00 CEST
Location: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Information

Minutes from Annual General Meeting 2018 (Swedish only)
Invitation AGM 2018 (Swedish only)
Power of attorney (Swedish only)
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2018 (Swedish only)

Annual General Meeting 2017

Date: April 28, 2017
Time: 13:00
Location: Radisson Blu, Stationsgatan 4, Uppsala

Information

Minutes from Annual General Meeting 2017 (pdf, Swedish only)
Kallelse årsstämma 2017 (pdf, Swedish only)
Fullmaktsformulär (pdf, Swedish only)
Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2017 (pdf, Swedish only)
Presentation Michael Bengtsson (pdf, Swedish only)
C-RAD AB Årsredovisning 2016 (pdf, Swedish only)
Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 2017 (pdf, Swedish only)
Utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare (pdf, Swedish only)
Revisorsyttrande ersättningar ledande befattningshavare (pdf, Swedish only)

Extra Annual General Meeting

Date: November 17, 2016
Time: 15:00
Location: C-RAD, Bredgränd 18, Uppsala

Information

Minutes from Extraordinary General Meeting (pdf, Swedish only)
Invitation (pdf, Swedish only)
Power of Attorney (pdf, Swedish only)
Board proposal (pdf, Swedish only)

Extra Annual General Meeting

Date: juli 13, 2016
Time:14:00
Location: Radisson Blu Hotell, Uppsala

Information

Kallelse till extra bolagsstämma (pdf, Swedish only)
Fullmaktsformulär (pdf, Swedish only)
Motiverat yttrande (pdf, Swedish only)
Protokoll EGM juli 2016 (pdf, Swedish only)

Annual General Meeting 2016

Date: april 14, 2016
Time: 13:00
Location: First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala

Information

Protokoll Årstämma (pdf, Swedish only)
Kallelse till årsstämma (pdf, Swedish only)
Fullmaktsformulär (pdf, Swedish only)

Annual General Meeting 2015

Kallelse till årsstämma (pdf, Swedish only)
Årsredovisning 2014 (print, Swedish only)
Årsredovisning 2014 (web, Swedish only)
Protocol AGM 2015 (pdf, Swedish only)
Kallelse till extra bolagsstämma (pdf, Swedish only)