Aktieägare

Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2019-05-13 baserat på Euroclears register 2019-03-29 samt senare kända ändringar.

AktieägareA-aktierB-aktierTotalKapital (%)Röster (%)
Peter Hamberg, incl Hamberg Förv. AB379 7621 160 8931 540 6554,97%12,78%
Svea Ekonomi AB100 0003 114 8753 214 87510,36%10,61%
Lars Nyberg70 0002 299 6322 369 6327,64%7,73%
Danske Bank International S.A.2 729 5402 729 5408,80%7,04%
Olle Stenfors180 000170 000350 0001,13%5,08%
Nordnet Pensionsförsäkring1 810 2151 810 2155,84%4,67%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 892 5021 892 5026,10%4,88%
Per Hamberg1 782 7841 782 7845,75%4,60%
Anders Brahme133 12556 500189 6250,61%3,58%
ALTOInvest1 124 4151 124 4153,62%2,90%
Övriga14 016 79314 016 79345,18%36,14%
Total862 88730 158 19431 021 036100,00%100,00%