• Valberedning

  Valberedning

  C-RADs valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av:

  • Per Hamberg
  • Olle Stenfors
  • Lars Nyberg

  Valberedningen har utsett Per Hamberg till ordförande av valberedningen.
  Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsarvoden och val av revisorer, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

  Förslag till valberedning kan lämnas via email: info@c-rad.com senast den 9 februari, 2018.

Contact us

Subscribe to newsletter