• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2017-06-07 baserat på Euroclears register 2017-04-22, med kända förändringar.

Contact us