• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2018-02-13 baserat på Euroclears register 2017-12-29 samt senare rapporterade ändringar.

Contact us