• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2017-07-12 baserat på Euroclears register 2017-06-30, med kända förändringar.

Contact us