• Aktieägare

    Största aktieägare. Senaste uppdatering gjord 2017-09-25 baserat på Euroclears register 2017-06-30, med rapporterade förändringar.

Contact us