• IR-kalender

   

   

  Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017

  den 27 oktober 2017

   

  Bokslutskommuniké 2017

  den 31 januari 2018

   

  Kvartalsrapport för första kvartalet 2018

  den 26 april 2018

   

  Årsstämma 2018

  den 26 april 2018

   

Contact us